Účetnictví

Zabezpečíme Vám řádné nastavení, personální zajištění, vedení a kontrolu finančního a manažerského účetnictví Vaší společnosti.

Na žádost klienta vedeme online účetnictví na serveru klienta pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Naše služby

Účetnictví a výkaznictví

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme vést účetnictví v naší kanceláři nebo online přes Váš server. Naše výstupy zahrnují vydávání zpráv vedení společnosti v požadovaných intervalech, sestavení statutární účetní závěrky či jiné informace používané jako vstupní údaje pro další procesy (např. přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů PO a FO, příprava informací pro auditory).

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • reporting na základě požadavku managmentu společnosti
  • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • zpracování směrnic
  • zastupování na úřadech

Kontrola účetních výkazů

Na Vaši žádost uskutečníme kontrolu Vašich účetních výkazů. Výstupem naší kontroly je zpráva popisující průběh kontroly, včetně veškerých zjištěných nedostatků. Tyto služby zahrnují také asistenci při řešení zjištěných nedostatků.