Daňová evidence

Daňovou evidenci zpracováváme pro fyzické osoby a pro sdružení bez právní subjektivity.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

  • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí
  • předání měsíčního, čtvrtletního, nebo ročního(dle přání klienta) přehledu o majetku a závazcích, příjmech a výdajích
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování ročního přehledu o stavu hospodaření a zpracování daňového přiznání
  • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování směrnic
  • zastupování na úřadech

 Platné právní normy v České republice

  1. zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů