Mzdy

Kompletně zpracujeme mzdovou agendu pro všechny vaše zaměstnance formou outsourcingu.

Zajištění mzdové agendy zahrnuje:

 • vedení a archivace individuálních složek zaměstnanců
 • výpočet mezd, příprava výplatních pásek a převodního příkazu pro banku
 • rekapitulace mezd a další přehledy
 • vedení mzdových listů zaměstnanců
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • zpracování měsíčních hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování statistických hlášení pro Český statistický úřad
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, srážkové daně
 • zpracování odměny pro jednatele a odměn členů statutárního orgánu
 • zastupování našich klientů při kontrolách správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

Na základě plné moci zajišťujeme veškerou komunikaci s úřady bez účasti klienta.

Nabízíme také zpracování mezd top managementu, odděleně v rámci kompletního vedení mezd nebo jako samostatnou službu. Samozřejmostí je zvýšená míra diskrétnosti.