Účetnictví a daňová evidence

Zpracujeme pro Vás účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a celkový interní reporting, což zahrnuje přípravu povinných finančních výkazů a manažerských reportů v požadované struktuře a intervalech.

Na žádost klienta vedeme online účetnictví na serveru klienta pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

 Účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných přílo
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Platné právní normy v České republice

 1. zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
 2. vyhlášky provádějící zákon o účetnictví
 3. české účetní standardy

Daňová evidence

 • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o majetku a závazcích, příjmech a výdajích
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování ročního přehledu o stavu hospodaření a zpracování daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

 Platné právní normy v České republice

 1. zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů